پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • FA
 • سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

Login
Username:
Password:
Sign-in
Send Password


General Statistics
Total Site Statistics 267561
Best Site Statistics Day 3/7/2017
Best Site Statistics Count 1840
Today Site Statistics 3
Yesterday Site Statistics 79
Last Thirty Days
Previous Month Average 39
Previous Month Best Time 11 - 12
Previous Week Day Average 158
Previous Month Week Day Average 316

مستندات بودجه
Date Created : 8/10/2019
  Date Created : 7/2/2019
   Date Created : 6/17/2019
    Date Created : 6/2/2019
     Date Created : 5/12/2019
      Date Created : 5/8/2019
       Date Created : 5/6/2019
        Date Created : 5/5/2019
         Date Created : 4/23/2019
          Date Created : 4/17/2019
           Page1of6123456.Next.go

           تازه های دفتر بودجه
           Date Created : 7/20/2016

           فرم برگشتی (واریزی پاداش بازنشسته در سال 94)


            Date Created : 7/11/2016
             Date Created : 5/21/2016
             جدول تكميل فرم وضعيت نيروي انساني، موضوع نامه شماره 8920/211
              Date Created : 5/21/2016
              تكميل فرم وضعيت نيروي انساني نامه شماره 8920/211
               Date Created : 4/6/2016
                Date Created : 3/16/2016
                 Date Created : 2/13/2016
                  Date Created : 2/13/2016
                   Date Created : 2/8/2016
                   پيش بيني درآمدسال95-موضوع نامه شماره 214/57585
                    Date Created : 2/8/2016
                    فرم برنامه موسسات 95 - موضوع نامه شماره 200/53727 مورخه 30/10/94
                     Page1of41234.Next.go

                      NameRoleEmailContact 1Contact 2
                     معاونت بودجه - گروه اعتبارات هزينه اي hazineh.bodjeh@areo.ir  
                     معاونت بودجه - گروه تملك دارايي هاي سرمايه اي tamalok.bodjeh@areo.ir  
                     معاونت بودجه - گروه درآمد اختصاصي daramad.bodjeh@areo.ir  

                     5.3.12.0
                     V5.3.12.0